Search Icon one-austin
Globe Icon Slovakia Select Icon

Vyberte svoju polohu

Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje.

Slovak Select a Language

Emulex 1

Emulzná trhavina iniciovateľná rozbuškou, s výbornou kombináciou detonačnej rýchlosti a vysokým objemom splodín výbuchu. Má široké použitie pri trhacích prácach na povrchu a v podzemí. Taktiež sa používa  pri razení tunelov a je vhodný aj ako počinová nálož pre menej citlivé trhaviny ako napr. ANFO.

Dokumenty produktu

Karty bezpečnostných údajov
KBÚ-Emulex_1-0917-1
náhľad stiahnuť
Informačné bulletiny o produktoch
PIB_Emulex_1_SK_9.5.2018
náhľad stiahnuť

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.