Search Icon one-austin
Globe Icon Slovakia Select Icon

Vyberte svoju polohu

Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje.

Slovak Select a Language

NITROCORD 12

Nitrocord 12 je bleskovica, ktorá sa môže používať pri povrchových a pdzemných trhacích prácach v nevýbušnom prostredí.

Dokumenty produktu

Karty bezpečnostných údajov
KBÚ-NITROCORD-12-1017
náhľad stiahnuť
Informačné bulletiny o produktoch
PIB-Nitrocord-100518
náhľad stiahnuť

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.