Search Icon one-austin
Globe Icon Slovakia Select Icon

Vyberte svoju polohu

Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje.

Slovak Select a Language

ROCKSTAR 25/50

Elektrické milisekundové rozbušky ROCKSTAR 25/50 sú vhodné pre použitie trhacích prác pri razení tunelov, na povrchu a v podzemí v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu uhoľného prachu a metánu.

Dokumenty produktu

Karty bezpečnostných údajov
EX01010101_SK-v5.0-DEMS-DEMICCAS-ROCKSTAR_25_50-200116-1 (1)
náhľad stiahnuť
Informačné bulletiny o produktoch
SK_PIB_ROCKSTAR_25-50 (1)
náhľad stiahnuť

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.