Search Icon one-austin
Globe Icon Slovakia Select Icon

Vyberte svoju polohu

Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje.

Slovak Select a Language

SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR

Rozbuška SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR sa používa na iniciáciu väčšieho počtu rázových rúrok (až 20) pomocou bleskovice pripojenej ku konektoru.

Dokumenty produktu

Karty bezpečnostných údajov
NX01010000_SK-v3.0-MS_0ms-Bunch_0ms-Surface_0ms-200116-1-1
náhľad stiahnuť
Informačné bulletiny o produktoch
SK_PIB_SHOCKSTAR_BUNCH
náhľad stiahnuť

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.