Search Icon one-austin
Globe Icon Slovakia Select Icon

Vyberte svoju polohu

Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje.

Slovak Select a Language

SHOCKSTAR MS

Priemyselné neelektrické rozbušky milisekundové sú vhodné k vytváraniu roznetných sietí pre povrchové dobývanie, hlbinné bane a pre stavebné práce bez výskytu výbušných plynov a prachov.

Dokumenty produktu

Karty bezpečnostných údajov
SK_PIB_SHOCKSTAR_MS (1)
náhľad stiahnuť
Informačné bulletiny o produktoch
NX01011200_SK-v3.0-MS_25_1000ms-TS_25_1000ms-200116 (1)
náhľad stiahnuť

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.