Search Icon one-austin
Globe Icon Norway Select Icon

Velg din plassering

Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg.

Norwegian Select a Language

Tunnel

ATC - Austin Tunnelling Consept gir det det beste sprengningsresultatet og minsker kostnadene.

Hvert tunnel prosjekt er forskjellig. Krav og utfordringer med hensyn til sprengning er forskjellig, og hver dag, endrer forholdene seg. Sikker og effeltivts prengningsresultat er målet uansett om forholdene endrer seg.

Austin sin høyeste prioritet : Arbeide sikkert – sprenge sikkert.

Austin Powder tilbyr produkter og support til de sprengningstemet på stuff.

Hos Austin Powder hjelper vi kunden velge det rette prosuktet til den riktige jobben. Produkter som E*Star og Shockstar TS er kritiske for gjennomføring av arbeidet, ikke bare for å oppnå maksimal kontroll på miljø parametere som vibrasjoner, men også for å oppnå den beste fragmenteringen. Der det ikke benyttes punpet emulsjon – Hydromite 100 kan Emulex – pakket emulsjon være et godt alternativ til dynamitt for enda større grad av kontroll med sprengningsresultatet og også kostnadsreduksjoner.

I et internasjonalt konkurransedyktig miljø er det spesielt viktig å ha en pålitelig partner.  

 • Syklustid ved tunnel driving er viktig. Gode produkter som Hydromite 100 – pumpet emulsjon og Shockstar TS garanterer for sikkerhet, hastighet og effektiv gjennomføring.
 • Tunnelprosjekter er under mye press både før oppstart og under drift. Med støtte fra våre folk kan prosjektet gjennomføres uten avbrudd.
 • Vi supporterer rigging og igangkjøring av tunnelprosjekter med risikovurdering og lager for råvarer og sprengtoffer.

Vårt mål er at du som vår kunde aldri skal måtte gå fra en salve uten at denne er feridg ladet – det løftet har vi holdt til nå.

 • Red Check Mark

  Frembragende produktegenskaper

 • Red Check Mark

  Optimalisert opptenning

 • Red Check Mark

  Perfekt produkt ytelse

  • Produkt egenskaper
  • Salve utforming
  • Geologi
  • Lab / felt tester
  • Generell oppmåling
  • ABS (Austin Blasting Software) Data styrt design og simulering av sprengning under planlegging
  • Laser Profiler (2D, 3D): Tilbyr data for å kontrollere sprengningens sikkerhet, nøyaktighet og miljøeffekter av sprengning
  • QED-programvare for virtuell gruvedrift: En avansert datastyrt
  • Avviksmåling
  • Produkt ytelse
  • Tennplaner
  • Kast og røysprofil
  • Vibrasjoner og lufttrykkstøt
  • Video
  • High- speed kamera
  • Måling av detonasjonshastighet
  • Måleutstyr - vibrasjoner, støy og lufttrykkstøt
  • Gravbarhet
  • Fragmentering
  • Røysprofil
  • Kostnader
  • Laser profilering

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.