Search Icon one-austin
Globe Icon Norway Select Icon

Velg din plassering

Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg.

Norwegian Select a Language

Naboinformasjon

Alle Austin Norge sine anlegg og eksplosivlagre er godkjent av lokale og sentrale myndigheter og er gjenstand for tilsyn fra disse.

Safety glasses and hard hat
Cancel

På denne websiden finner du både generell informasjon for deg som er nabo til våre anlegg. I tillegg ligger det også spesifikk naboinformasjon for anlegg nevnt ved navn.

 

Generell naboinformasjon for våre anlegg som er meldepliktige etter Storulykkeforskriften
Vis Last ned
Naboinformasjon for lager Hamremoen
Vis Last ned
Naboinformasjon for lager Opakermoen
Vis Last ned
Naboinformasjon for lager Storskogmoen
Vis Last ned
Naboinformasjon for lager Tømmersjøen
Vis Last ned

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel