Search Icon one-austin
Globe Icon Norway Select Icon

Velg din plassering

Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg.

Norwegian Select a Language

Emulex 2 Plus

Emulex 2 plus er et tennerfølsomt emulsjonssprengstoff med høyere tetthet og høyere energiinnhold enn standard emulsjonssprengstoffer. Det inneholder aluminium for å økt fremkast. Emulex 2 plus kan benyttes som erstatning for dynamit ved overjordssprengning såvel som i tunnel. Emulex 2 plus er også en god boosterladning for mindre sensitive sprengstoffer som ANFO og bulksprengstoffer.

Produktdokumenter

Sikkerhetsdatablad
Austin Sikkerhetsdatablad SDS – Eco Online – instruksjon
Vis Last ned
Produktinformasjon
Emulex 2 Plus –
Vis Last ned
Miljødeklarasjon - EPD
NEPD-5025-3977_Emulex-2-Plus
Vis Last ned
Produkthåndbøker
2018-05-09 Instructions for use
Vis Last ned

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.