Search Icon one-austin
Globe Icon Poland Select Icon

Wybierz swą lokalizację

Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie.

Polish Select a Language

Lokalizacje

Zakład produkujący emulsje przemysłowe w Łukaszowie

Oddany do użytku w 2012 roku nowoczesny zakład, w obręb którego wchodzi instalacja do produkcji matrycy materiałów wybuchowych emulsyjnych i magazyny materiałów wybuchowych. Lokalizacja magazynów umożliwia niezawodne dostawy do klientów zlokalizowanych w południowej i zachodniej Polsce.

Podstawowym produktem Austin Powder Polska Sp. z o.o. jest emulsja przemysłowa, eksportowana do klientów w całej Europie. Jest ona powszechnie ceniona w przemyśle górniczym ze względu na bezpieczeństwo pracy – nie jest klasyfikowana jako materiał wybuchowy do momentu przeprowadzenia reakcji chemicznej, prowadzonej w specjalistycznych systemach załadowczych (na miejscu użycia).

Na terenie zakładu mogą występować substancje niebezpieczne w ilościach jakie obligują do zgłoszenia go organom państwowym, jako zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W 2020 roku wypełniono wymogi określone w przepisach i poinformowano o tym właściwe instytucje. W związku z powyższym Austin Powder Polska Sp. z o.o. przekazuje społeczności lokalnej dokument opisujący m.in. działalność zakładu, charakterystykę stosowanych substancji niebezpiecznych i informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania w przypadku wystąpienia awarii:

Informacje przekazywane do publicznej wiadomości przez prowadzącego zakład

Magazyn MW na terenie województwa Śląskiego

Austin Powder Polska Sp. z o.o. zarządza obiektem magazynowym na terenie województwa Śląskiego. Usytuowanie magazynu umożliwia prowadzenie niezawodnych dostaw do klientów położonych na południu i wschodzie Polski.

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel
logo_white

AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje.