Search Icon one-austin
Globe Icon Poland Select Icon

Wybierz swą lokalizację

Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie.

Polish Select a Language

Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 26 lutego 2019 r.

Austin Powder Company („nas”,”my” lub “nasz”) prowadzi stronę internetową http://austinpowder.com (zwaną dalej “Serwisem”).

Ta strona informuje użytkownika o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszego Serwisu oraz o wyborach związanych z tymi danymi.

Używamy Państwa danych w celu zapewnienia i ulepszenia Serwisu. Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, użyte w niej terminy mają takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie, dostępnym pod adresem http://austinpowder.com.

Definicje

 • Serwis

Serwis jest stroną internetową http://austinpowder.com prowadzoną przez Austin Powder Company.

 • Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji, które są lub mogą się znaleźć w naszym posiadaniu).

 • Dane dotyczące użytkowania

Dane o użytkowaniu to dane zbierane automatycznie lub generowane w wyniku korzystania z Serwisu, albo z samej infrastruktury Serwisu (np. czas trwania wizyty na stronie).

 • Cookies

Pliki cookie to małe pliki przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu przenośnym).

 • Administrator danych

Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób, w jaki przetwarzane są lub mają być wszelkie dane osobowe.

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, jesteśmy Administratorem Danych Osobowych.

 • Przetwarzający dane (lub Usługodawca)

Przetwarzający dane (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora Danych.

Możemy korzystać z usług różnych Usługodawców w celu efektywniejszego przetwarzania Twoich danych.

 • Właściciel danych (lub Użytkownik)

Właścicielem danych jest każda żyjąca osoba, która korzysta z naszego Serwisu i jest podmiotem, którego dotyczą dane osobowe.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji, które wykorzystujemy w różnych celach, aby zapewnić i ulepszyć nasze usługi dla Ciebie.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszych usług możemy poprosić Państwa o podanie pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Państwem lub do identyfikacji Państwa (“Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres, państwo, województwo, kod pocztowy, miasto
 • Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Dane dotyczące użytkowania

Możemy również gromadzić informacje na temat sposobu dostępu do Usługi i korzystania z niej (“Dane dotyczące użytkowania”). Dane te mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej Usługi, które użytkownik odwiedza, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane dotyczące lokalizacji

Możemy wykorzystywać i przechowywać informacje o lokalizacji użytkownika, jeśli użytkownik udzieli nam na to zgody (“Dane dotyczące lokalizacji”). Używamy tych danych w celu zapewnienia funkcji naszego Serwisu, ulepszenia i dostosowania go do potrzeb użytkownika.

Użytkownik może włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne podczas korzystania z Usługi w dowolnym momencie za pomocą ustawień urządzenia.

Dane dotyczące śledzenia i plików cookie

Do śledzenia aktywności w naszym Serwisie używamy plików cookie oraz podobnych technologii śledzenia i przechowujemy pewne informacje.

Cookies to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika z witryny internetowej i przechowywane na jego urządzeniu. Wykorzystywane są również inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty, w celu gromadzenia i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Przykłady plików Cookies, których używamy:

 • Cookies sesyjne.Sesyjnych plików Cookies używamy do obsługi naszego Serwisu.
 • Cookies preferencyjne. Plików Cookie preferencyjnych używamy, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Cookies bezpieczeństwa.Cookies bezpieczeństwa używamy dla celów związanych z bezpieczeństwem.

Wykorzystywanie danych

Austin Powder Company wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać nasz serwis
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszym Serwisie
 • Aby dać Ci możliwość wykorzystywania interaktywnych funkcji naszego Serwisu, gdy się na to zdecydujesz
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Aby zebrać analizy lub wartościowe informacje, które pozwolą nam na udoskonalenie naszych usług
 • Aby monitorować korzystanie z naszego Serwisu
 • W celu wykrywania, zapobiegania i rozwiązywania problemów technicznych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (PKBR)

Jeżeli pochodzą Państwo z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Austin Powder Company do zbierania i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności zależy od danych osobowych, które zbieramy oraz od konkretnego kontekstu, w jakim je zbieramy.

Austin Powder Company może przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ:

 • Musimy zrealizować zawartą z Państwem umowę
 • Daliście nam na to pozwolenie
 • Przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne w stosunku do Państwa praw.
 • W celu przestrzegania prawa

Przechowywanie danych

Austin Powder Company będzie przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Austin Powder Company będzie również przechowywać dane dotyczące wykorzystania do celów wewnętrznej analizy. Dane o użytkowaniu są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszego Serwisu, lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych

Informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy o ochronie danych osobowych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji.

Jeśli użytkownik znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi i zdecyduje się podać nam informacje, należy pamiętać, że dane, w tym dane osobowe, są przekazywane do Stanów Zjednoczonych i tam przetwarzane.

Zgoda użytkownika na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę użytkownika na takie przekazanie.

Austin Powder Company podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Państwa dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i nie będzie miało miejsca przekazywanie Państwa danych osobowych do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Państwa danych i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych

Ujawnianie informacji w celu egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach, Austin Powder Company może być zobowiązana do ujawnienia Państwa danych osobowych, jeżeli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na ważne wnioski władz publicznych (np. sąd lub agencja rządowa).

Wymogi prawne

Austin Powder Company może ujawnić Państwa dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • W celu wypełnienia obowiązku prawnego
 • Aby chronić i bronić praw lub własności Austin Powder Company
 • Aby zapobiec lub zbadać ewentualne nadużycia w związku z Serwisem
 • W celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • W celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować akceptowane komercyjnie środki do ochrony Państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Nasza polityka dotycząca sygnałów “Nie śledź” zgodnie z California Online Protection Act (CalOPPA)

Nie obsługujemy funkcji “Nie śledź” (“DNT”). Funkcja Do Not Track (Nie śledź) jest preferencją, którą możesz ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aby informować strony internetowe, że nie chcesz być śledzony.

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Nie śledź, odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Twoje prawa do ochrony danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (GDPR)

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych osobowych. Austin Powder Company dąży do podjęcia rozsądnych kroków, aby umożliwić Ci skorygowanie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie korzystania z Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe posiadamy na Twój temat i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach użytkownik ma następujące prawa do ochrony danych osobowych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat.Zawsze, gdy jest to możliwe, użytkownik może uzyskać dostęp, aktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie jesteś w stanie wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.
 • Prawo do poprawienia.Masz prawo do poprawienia swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu.Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 • Prawo do ograniczeń.Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Państwa temat, w ustrukturyzowanym, czytelnym dla urządzeń i powszechnie stosowanym formacie.
 • Prawo do cofnięcia zgody.Mają Państwo również prawo do wycofania swojej zgody w każdym momencie na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Austin Powder Company.

Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie gromadzenia i wykorzystywania przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym urzędem ds. ochrony danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia świadczenia naszych Usług (“Dostawcy Usług”), świadczenia Usług w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługami lub pomagania nam w analizie sposobu korzystania z naszych Usług.

Te osoby trzecie mają dostęp do Państwa Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania i nieużywania ich w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszych usług.

 • Google Analytics

Google Analytics jest internetową usługą analityczną oferowaną przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronach internetowych. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej usługi. Dane te są współdzielone z innymi usługami Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Użytkownik może zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out. Dodatek ten zapobiega udostępnianiu przez JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) informacji o aktywności użytkowników w Google Analytics.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej strony. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności ani praktyki stosowane przez strony lub usługi osób trzecich.

Ochrona prywatności dzieci

Nasz Serwis nie jest skierowany do osób poniżej 18 roku życia (“Dzieci”).

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować poprzez zamieszczenie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Państwa o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym Serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy “datę wejścia w życie” w górnej części niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują od momentu ich opublikowania na tej stronie.

Kontakt z nami

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami:

 • Odwiedzając tę stronę na naszej stronie internetowej: https://austinpowder.com/unitedstates/contact/
 • Telefonicznie: +1 (216) 464-2400
 • Za pośrednictwem poczty: 25800 Science Park Dr., Cleveland, OH 44122, Stany Zjednoczone Ameryki

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel