Search Icon one-austin
Globe Icon Sweden Select Icon

Välj din plats

Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig.

Swedish Select a Language

Hydrox S, Hydrox U

Mellanprodukt för tillverkning av bulkemulsionssprängämnen

 

Hydrox S är en vatten-i-olja emulsion baserad på ammoniumnitrat.

Hydrox U är en matris med hög viskositet som är lämplig för uppåt laddning.

Produktdokument

Säkerhetsdatablad
SDB_EMULSIONSMATRIS_Hydrox S_Hydrox U_SE
Öppna nedladdning

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.