Search Icon one-austin
Globe Icon Sweden Select Icon

Välj din plats

Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig.

Swedish Select a Language

Gruvbrytning

OPTIMAL FRAGMENTERING. MINIMERAD PROCESSKOSTNAD.

I mer än 180 år har Austin Powder hjälpt kunder att losshålla berg säkert och effektivt. Vårt långa samarbete med gruvindustrin har låtit oss utveckla nya säkra, tillförlitliga, kostnadseffektiva produkter och laddutrustningar. Idag levererar Austin Powder till gruvor och dagbrott inte bara i Europa och Amerika, vi är verksamma på alla kontinenter.

Austin tillhandahåller kundsupport i tre olika nivåer.

Gruvbrytning är avgörande för att förse industrin med råvaror. Dagens samhälle hade inte sett ut som det gör utan gruvbrytning. Från det att vi började leverera sprängämne till kolgruvorna i Appalacherna till dagens dagbrott och underjordskontrakt inom metall, mineral och ädelmetall industrin.

Vårt engagemang börjar med säkerhet. Vi har certifierade sprängare, avancerade leveranssystem och säkra högkvalitativa produkter. Miljö är en viktig fråga för oss, produktutveckling och transportlösningar påverkar!  Vår strävan är att minimera vår miljöpåverkan, klimatsmart.

SALVOPTIMERING

Alla salvor är olika, alla pallar i brottet skiljer sig på olika sätt. Varje dag är förhållandena i gruvan olika. Att få rätt fragmentering är målet oavsett vilka förhållanden som råder. Vi på Austin vet att det alltid är mest kostnadseffektivt att uppnå optimal fragmentering genom sprängning.

Vi börjar med att hjälpa kunden välja optimal produkt beroende på förhållanden.Vårt elektroniska tändsystem E*star hjälper oss inte bara att hålla vibrationsnivåer utan ger oss även möjlighet att förbättra fragmentering. Det i kombination med vår pumpemulsion Hydromite är en oslagbar kombination.

KUNDSUPPORT

Den första är den grundläggande: Leverans av kvalitetsprodukter till kunder med egna förråd som även utför sprängentreprenader. Förutom säker leverans på utsatt tid så finns vi tillgängliga för teknisk support.

Daglig leverans är vår andra supportgren. Austin håller förråd och därmed även förvarings tillstånd. Kunderna slipper krånglig administration och får dagliga leveranser direkt till sprängaren på arbetsplatsen. Detta kan ge avsevärda tidsvinster för kunden. Naturligtvis tillhandahåller vi teknisk support till kunden även här, för att nå era kvalitetsmål på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.

Austins tredje supportgren är laddservice. Här levererar vi högsta kvalité. Våra egna laddenheter med engagerad personal tillsammans med vår supportgrupp garanterar effektiv och säker losshållning.

 • Salvoptimering

 • Marknadsledande tändsystem

 • Produktprestanda

 • Optimal fragmentering

 • FÖRE SPRÄNGNING

  • Inmätning stuff
  • Utsättning/salvutformning
  • Inmätning hålavvikelse
  • Val av rätt produkter
  • ABS (Austin Blast Software) Simulera olika salvkonfigurationer och tändplaner redan i planeringsstadiet.
  • QED virutal mining software.
 • SPRÄNGNING

  • Produktprestanda
  • Tändplan
  • Framkast
  • Vibration och luftstötvåg
  • Videoupptagning
  • VOD mätning
 • EFTER SPRÄNGNING

  • Salvrörelse
  • Materialflöde
  • Styckefall
  • Bakbrytning
  • Kostnad
  • Stuffscanning

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.