Search Icon one-austin
Globe Icon Sweden Select Icon

Välj din plats

Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig.

Swedish Select a Language

Bergtäkter

OPTIMAL FRAGMENTERING. MINIMERAD PROCESSKOSTNAD.

I mer än 180 år har Austin Powder hjälpt kunder att losshålla berg säkert och effektivt. Vårt långa samarbete med ballastindustrin har låtit oss utveckla nya säkra, tillförlitliga, kostnadseffektiva produkter och laddutrustningar. Idag levererar Austin Powder till bergtäkter inte bara i Europa och Amerika, vi är verksamma på alla kontinenter.  

Austins högsta prioritet: Arbeta säkert – Spräng säkert

Utan bergsprängning kan man inte möta industrins efterfrågan på krossat berg. Det första man tänker på är infrastruktur såsom vägar, broar och betongkonstruktioner. Men efterfrågan är stor även till läkemedelsindustrin, kosmetik, byggmaterial och olika hushållsprodukter vi använder varje dag.

Vårt åtagande mot industrin börjar med vårt åtagande kring säkerhet. Vi har certifierade sprängare, högteknologiska system och säkra högkvalitativa produkter. Miljö är en viktig fråga för oss och vår strävan är att jobba klimatsmart och minimera vår miljöpåverkan.

SALVOPTIMERING

Alla täkter är olika, alla pallar i täkten skiljer sig på olika sätt. Varje dag är förhållandena i täkten olika. Att få rätt fragmentering är målet oavsett vilka förhållanden som råder. Vi på Austin vet att det alltid är mest kostnadseffektivt att uppnå optimal fragmentering genom att i god tid planera och optimera salvorna.

Vi börjar med att hjälpa kunden välja optimal produkt beroende på förhållanden.Vårt elektroniska tändsystem E*star hjälper oss inte bara att hålla vibrationsnivåer utan ger oss även möjlighet att förbättra fragmentering. Det i kombination med vår pumpemulsion Hydromite är en oslagbar kombination.

KUNDSUPPORT

Austin tillhandahåller kundsupport i tre olika nivåer.

Den första är den grundläggande: Leverans av kvalitetsprodukter. Förutom säker leverans på utsatt tid så finns vi även tillgängliga för teknisk support.

Dagliga leveranser: Austin har godkända förråd runt om i Sverige och ett stort antal godkända fordon för leveranser av explosivämnen. Kunderna slipper krånglig administration och får dagliga leveranser direkt till sprängaren på arbetsplatsen. Detta kan ge avsevärda tidsvinster för kunden. Naturligtvis tillhandahåller vi teknisk support till kunden även här, för att nå era kvalitetsmål på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.

Austins tredje supportgren är laddservice: Här levererar vi högsta kvalité. Våra egna laddenheter med engagerad personal tillsammans med vår supportgrupp garanterar effektiv och säker losshållning.

 • Red Check Mark

  Salvoptimering

 • Red Check Mark

  Marknadsledande Tändsystem

 • Red Check Mark

  Produktprestanda

 • Red Check Mark

  Optimal fragmentering

 • FÖRE SPRÄNGNING

  • Inmätning stuff
  • Utsättning/salvutformning
  • Inmätning hålavvikelse
  • Val av rätt produkter
  • ABS (Austin Blast Software) Simulera olika salvkonfigurationer och tändplaner redan i planeringsstadiet.
  • QED virutal mining software.
 • SPRÄNGNING

  • Produktprestanda
  • Tändplan
  • Framkast
  • Vibration och luftstötvåg
  • Videoupptagning
  • VOD mätning
 • EFTER SPRÄNGNING

  • Salvrörelse
  • Materialflöde
  • Styckefall
  • Bakbrytning
  • Kostnad
  • Stuffscanning

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.