Search Icon one-austin
Globe Icon Sweden Select Icon

Välj din plats

Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig.

Swedish Select a Language

Konstruktion

DIN PARTNER PÅ PLATS. EFFEKTIV BORRNING OCH SPRÄNGNING.

Sprängning är ofta en vital del i både små och stora byggprojekt, i allt från villatomter, vägar, köpcentrum, tunnlar, sänkschakt till enorma industrietableringar. I mer än 180 år har Austin Powder Company hjälpt kunder att spränga säkert och effektivt.

Austins högsta prioritet: Arbeta säkert – Spräng säkert

Att vi finns kvar och har växt beror på att vi alltid strävat efter och utvecklat säkrare och mer tillförlitliga produkter.

Vårt engagemang börjar med säkerhet. Vi har certifierade sprängare, avancerade leveranssystem och säkra högkvalitativa produkter. Miljö är en viktig fråga för oss, produktutveckling och transportlösningar påverkar!  Vår strävan är att minimera vår miljöpåverkan, klimatsmart.

SALVOPTIMERING

Alla projekt skiljer sig från varandra. Kravställning och restriktioner för sprängning är olika och varje ny dag på berget innebär nya förutsättningar. Effektivitet är målet, oavsett dagens utmaningar. Austin kan leverera rätt produkter till dig på berget oavsett utmaning.

KUNDSUPPORT

Austin tillhandahåller kundsupport i tre olika nivåer.

Den första är den grundläggande: Leverans av kvalitetsprodukter till kunder med egna förråd som även utför sprängentreprenader. Förutom säker leverans på utsatt tid så finns vi tillgängliga för teknisk support.

Daglig leverans är vår andra supportgren. Austin håller förråd och därmed även förvarings tillstånd. Kunderna slipper krånglig administration och får dagliga leveranser direkt till sprängaren på arbetsplatsen. Detta kan ge avsevärda tidsvinster för kunden. Naturligtvis tillhandahåller vi teknisk support till kunden även här, för att nå era kvalitetsmål på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.

Austins tredje supportgren är laddservice. Här levererar vi högsta kvalité. Våra egna laddenheter med engagerad personal tillsammans med vår supportgrupp garanterar effektiv och säker losshållning.

 • Red Check Mark

  Riskanalys

 • Red Check Mark

  Rätt kravställning borrning

 • Red Check Mark

  Marknadsledande tändsystem

 • Red Check Mark

  Rätt anpassat sprängämne

 • FÖRE SPRÄNGNING

  • Inmätning stuff
  • Utsättning/ salvutformning
  • Inmätning hålavvikelse
  • Val av rätt produkter
  • ABS (Austin Blast Software) Simulera olika salvkonfigurationer och tändplaner redan i planeringsstadiet.
  • QED virutal mining software.
 • SPRÄNGNING

  • Produktprestanda
  • Tändplan
  • Framkast
  • Vibration och luftstötvåg
  • Videoupptagning
  • VOD mätning
 • EFTER SPRÄNGNING

  • Salvrörelse
  • Materialflöde
  • Styckefall
  • Bakbrytning
  • Kostnad
  • Stuffscanning

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.