Search Icon one-austin
Globe Icon Sweden Select Icon

Välj din plats

Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig.

Swedish Select a Language

Hydromite 70

Hydromite 70 är vårt bulkemulsionssprängämne för ovanjord

 

Boosterkänslig bulkemulsion – Hydrox S (70%) och prillad ammoniumnitrat (30%), bränsleolja och aluminium som tillval. Känsliggörs med kemisk gasning.
Användningsområdet är primärt ovanjordsgruvor, bergtäkter och anläggningsarbeten.

Produktdokument

Säkerhetsdatablad
SDB-Hydromite-100-Hydromite-70-se (3)
Öppna nedladdning

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.