Search Icon one-austin
Globe Icon Sweden Select Icon

Välj din plats

Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig.

Swedish Select a Language

Shockstar MS

Shock*Star MS är vår egen icke-elektriska sprängkapsel.

Shock*Star MS tändare finns tillgängliga i 31 numrerade intervaller från momentan(0 ms) till 1,000 ms. De är designade att användas för upptändning av boosters, NG- sprängämne och kapselkänslig emulsion.
Tändarna kan utrustas med en T-koppling för rationell upptändning med detonerande-cord eller så kan upptändning ske med hjälp an en annan elektrisk, elektronisk eller icke-elektrisk tändare.

Produktdokument

Säkerhetsdatablad
SDB_ICKE-ELEKTRISK SPRÄNGKAPSEL_NX01011200_SE
Öppna nedladdning
Produktinformation Bulletins
SHOCKSTAR_MS_SV
Öppna nedladdning

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.