Search Icon one-austin
Globe Icon Czech Republic Select Icon

Zvolte si svou lokalitu

Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu.

Czech Select a Language

Stavebnictví

VÁŠ PARTNER V POLI

Austin Powder pomáhá zákazníkům bezpečně a efektivně provádět trhací práce, aby mohly být stavěny domy, komerční a veřejné budovy, nebo silnice, kanály, tunely, výkopy pro inženýrské sítě, liniové stavby hromadné dopravy a další infrastruktury. Naše dlouhá historie odráží neustálý vývoj nových, bezpečnějších a spolehlivějších produktů trhací techniky a technologií.

Váš partner ve stavebnictví

Každý projekt povrchové a podzemní stavby je odlišný a vyžaduje pečlivé zvážení trhacích prací tak, aby byly splněny podmínky a omezení na místě. Bez ohledu na měnící se podmínky je naším posláním pracovat vždy bezpečně a efektivně. Společnost Austin Powder má odborné znalosti v oblasti výběru produktů a trhacích prací, které pomáhají zajistit, aby fragmentace a distribuce hornin byly optimalizovány tak, aby mohly být stavební projekty dokončeny včas a efektivně.

Kontaktujte Austin Powder pro podporu ve velkých výkopových projektech, výkopech pro inženýrské sítě, budování základů a dokonce i tunelovacích a šachtových pracích. Jsme tu proto, abychom našim zákazníkům poskytli produkty a podporu trhacích prací našich zákazníků, nebo můžeme provést trhací práce s našimi vlastními týmy. Ať tak či onak, jsme váš partner ve stavebnictví, pomůžeme Vám dosáhnout dosáhnout požadovaných výsledků.
Bezpečnost je naší první prioritou

Certifikované střelmistry a TVO a zkušené týmy Austin Powder se zavázaly k provádění bezpečných trhacích prací. Velký význam přikládáme také otázkám životního prostředí se zaměřením na minimalizaci nebo eliminaci dopadů.
Technické služby

Austin poskytuje služby našim zákazníkům ve třech různých oblastech: První oblast služeb je nejzákladnější – bezpečné dodávání kvalitních výrobků zákazníkům, kteří skladují své vlastní výrobky a provádějí vlastní trhací práce. Kromě spolehlivých dodávek produktů zákazníkům včas, je Austin vždy k dispozici pro technickou podporu.

Druhou oblastí služeb jsou každodení dodávky, kde výrobky Austin skladujeme, a dodáváme produkty k denním trhacím pracem našich zákazníků. Zde opět technická podpora společnosti Austin může našim zákazníkům pomoci, aby dosáhli požadovaných výsledků.

Třetí servisní oblast Austinu se skládá z kompletní služby. V této oblasti poskytuje Austin našim zákazníkům nejvyšší hodnotu. Prostřednictvím nasazení naších vlastních lidí, podporované naší světovou skupinou technických služeb, Austin přináší všechny naše kolektivní zkušenosti a vysoce kvalitní zdroje k dosažení nejlepších výsledků pro naše zákazníky.

 • Red Check Mark

  Odbornost v povrchových a podzemních stavbách

 • Red Check Mark

  Návrhy odstřelů jsou optimalizovány tak, aby zajistily splnění cílů

 • Red Check Mark

  Široká nabídka balených produktů i vyráběných na místě spotřeby

 • Red Check Mark

  Nejmodernější doručovací systémy

 • Před trhací prací

  • Charakteristika výrobků
  • Geometrie odstřelu
  • Geologie
  • Terénní zkoušky
  • Počítačem podporovaný návrh TP umožňuje simulace a přezkoumání návrhu TP ve fázi plánování.
  • Laser Profiler (3D) poskytuje data pro kontrolu bezpečnosti TP a vlivů trhacích prací na okolí.
  • Měření trajektorie vrtů/odchylky 3D plánování s pomocí dronu
 • Odstřely - technick é služby

  • Výkony produktů
  • Časování
  • Pohyb masivu
  • Vibrace a vzdušná rázová vlna
  • Videokamera
  • Rychloběžná kamera
  • Systémy pro sběr dat - VOD (rychlost detonace)
  • Seismografy
 • Služby po trhací práci

  • Distribuce rozvalu
  • Fragmentace
  • Náklady
  • Probilování rozvalu laserem
  • Analýza fragmentace pomocí fotografie

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky.

Cancel
logo_white

Náš web využívá cookies.