Search Icon one-austin
Globe Icon Czech Republic Select Icon

Zvolte si svou lokalitu

Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu.

Czech Select a Language

Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 27. února 2019

Společnost Austin Powder („nás“, „my“ nebo „naše“) provozuje webové stránky http://austinpowder.com (dále jen „Služba“). Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, zpracování a zpřístupnění osobních údajů při používání našich Služeb a voleb, které jste s těmito údaji spojili. Vaše údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a použitím informací v souladu s těmito pravidly. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, mají pojmy použité v těchto Zásadách stejný význam jako v našich Smluvních podmínkách, které jsou dostupné na adrese http://austinpowder.com

Definice pojmů

  • Služba

Službou se rozumí webové stránky http://austinpowder.com, provozované společností Austin Powder Company.

  • Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí údaje o žijící fyzické osobě, kterou lze z těchto údajů (nebo z dalších informací, které máme k dispozici nebo které pravděpodobně budeme mít k dispozici) přímo či nepřímo identifikovat.

  • Údaje o používání

Údaje o používání jsou data, která jsou automaticky shromažďována a vytvořena buď při použití Služby nebo ze samotné infrastruktury Služby (například délka návštěvy webové stránky).

  • Soubory cookies

Soubory cookies jsou malé soubory uložené ve vašem zařízení (počítači nebo mobilním zařízení).

  • Správce údajů

Správcem údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která (sama nebo společně s jinými osobami) určuje účely a způsob, jakým jsou nebo mají být zpracovávány jakékoli osobní údaje. Z hlediska těchto Zásad ochrany osobních údajů jsme Správcem vašich osobních údajů.

  • Zpracovatelé údajů (nebo poskytovatelé Služby)

Zpracovatelem údajů (nebo poskytovatelem Služby) se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem Správce údajů. Abychom mohli vaše údaje zpracovat efektivněji, můžeme využít služeb různých poskytovatelů.

  • Subjekt údajů (Uživatel)

Subjekt údajů je jakákoli žijící osoba, která používá naši Službu a která je předmětem zpracování osobních údajů.

Shromažďování a využití informací

Abychom vám mohli poskytovat naši Službu a zdokonalovat ji, shromažďujeme několik druhů informací pro různé účely.

Druhy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání naší Služby vás můžeme požádat o poskytnutí určitých osobních informací, které mohou být použity za účelem navázání kontaktu nebo identifikace („osobní údaje“). Tyto informace mohou mimo jiné zahrnovat:

 • E-mailovou adresu
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresu, stát, kraj, PSČ, město
 • Soubory cookies a Údaje o používání

Údaje o používání

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak je ke Službě přistupováno a jak je používána („Údaje o používání“). Údaje o používání mohou zahrnovat informace jako adresu internetového protokolu vašeho počítače (např. IP adresa), typ a verzi prohlížeče, webové stránky naší Služby, které navštívíte, čas a datum návštěvy, čas strávený návštěvou, jedinečné identifikátory zařízení a další charakteristická data.

Lokalizační údaje

Pokud nám dáte oprávnění, můžeme používat a uchovávat informace o vaší lokalitě („Lokalizační údaje“). Tyto údaje používáme k poskytování specifických funkcí, ke zlepšení a přizpůsobení naší Služby. V nastavení vašeho zařízení můžete při používání naší Služby službu určování polohy kdykoli povolit nebo zakázat.

Sledování a soubory cookies

Používáme soubory cookies a podobné sledovací technologie, pomocí nichž sledujeme aktivity v rámci naší Služby. Uchováváme určité informace.

Soubory cookies jsou soubory s malým množstvím údajů, které mohou obsahovat anonymní jedinečné identifikační údaje. Soubory cookies se do vašeho prohlížeče odesílají z webových stránek a ukládají se ve vašem zařízení. Ke shromažďování a sledování informací a zlepšování a analýze naší Služby používáme také další technologie sledování, např. beacony, značky a skripty. Svému prohlížeči můžete dát pokyn odmítnout všechny soubory cookies nebo zobrazit informaci, kdykoli se soubor cookies odesílá. Pokud se však rozhodnete nepřijmout soubory cookies, možná nebudete moci využívat některé části naší Služby.

Příklady souborů cookies, které používáme:

 • Dočasné soubory cookies. Dočasné soubory cookies používáme pro provozování naší Služby.
 • Preferenční soubory cookies. Preferenční soubory cookies používáme pro zapamatování vašich preferencí a různých nastavení.
 • Bezpečnostní soubory cookies. Bezpečnostní soubory cookies používáme pro účely zabezpečení.

Využívání údajů

Společnost Austin Powder používá shromážděné údaje pro různé účely:

 • K poskytování a údržbě naší Služby
 • Abychom vás mohli informovat o změnách v naší Službě
 • Abychom vám umožnili podílet se na interaktivních prvcích naší Služby, pokud máte zájem
 • K poskytování zákaznické podpory
 • Ke sběru analytických dat nebo cenných informací, abychom mohli vylepšit naši Službu
 • K monitorování využívaní naší Služby
 • Ke zjišťování, předcházení a řešení technických problémů

Právní základ pro zpracování osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud pocházíte z Evropského hospodářského prostoru (EHP), právní základ pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Austin Powder závisí na typu osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, a na specifických okolnostech, za nichž tato data shromažďujeme.

Společnost Austin Powder je oprávněna ke zpracování vašich osobních údajů z těchto důvodů:

 • Musíme plnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli
 • Poskytli jste nám k tomu příslušné oprávnění
 • Zpracování je v našem oprávněném zájmu a nenarušuje vaše práva
 • Musíme dodržovat zákony

Uchovávání údajů

Společnost Austin Powder bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v míře nezbytné pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony) nebo při řešení sporů a prosazování právních dohod a předpisů.

Společnost Austin Powder bude také uchovávat Údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání se obvykle uchovávají po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou využívány k posílení bezpečnosti nebo ke zlepšení funkčnosti naší Služby, nebo pokud jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos dat

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přenášeny na počítače mimo váš stát, kraj či jinou jurisdikci, kde se mohou zákony na ochranu údajů lišit od zákonů vaší jurisdikce, a mohou být v těchto počítačích uchovávány.

Pokud se nacházíte mimo území Spojených států a rozhodnete se nám poskytnout své osobní informace, vezměte prosím na vědomí, že všechna vaše data, včetně osobních údajů, budou přenesena a zpracována na území Spojených států.

Váš souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů a následné poskytnutí těchto informací představuje souhlas s takovým přenosem.

Společnost Austin Powder podnikne všechny nezbytné kroky k tomu, aby dokázala zajistit, že se s vašimi osobními údaji nakládá bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že nedojde k přenosu vašich osobních údajů do žádné organizace nebo země, pokud neexistují odpovídající kontrolní opatření, která by zahrnovala zabezpečení vašich dat a dalších osobních údajů.

Zpřístupnění údajů

Zpřístupnění informací vyšetřovacím a soudním orgánům

Za určitých okolností může být společnost Austin Powder povinna zpřístupnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platnou žádost orgánů veřejné moci (např. soudu nebo státního úřadu).

Zákonné požadavky

Společnost Austin Powder může vaše osobní údaje zpřístupnit v dobré víře, že takové kroky jsou nezbytné, aby bylo možné:

 • Dodržet zákonné povinnosti
 • Chránit a hájit práva a majetek společnosti Austin Powder
 • Zabránit případnému protiprávnímu jednání v souvislosti se Službou nebo ho prošetřit
 • Chránit osobní bezpečnost uživatelů Služby nebo veřejnosti
 • Zajistit ochranu před právními nároky

Zajistit bezpečnost dat

Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale mějte vždy na paměti, že žádný způsob přenosu dat přes internet nebo elektronického ukládání není stoprocentně bezpečný. Z tohoto důvodu, i když se k ochraně vašich osobních údajů snažíme používat obchodně přijatelné prostředky, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Naše stanovisko týkající se možnosti „Do Not Track“ (nesledovat) v souladu s kalifornským zákonem na ochranu soukromí online (CalOPPA)

Nepodporujeme požadavek Do Not Track („DNT“). DNT je předvolba, kterou můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči, abyste webovým stránkám odeslali informaci, že nechcete být sledováni.

Předvolbu DNT můžete zapnout nebo vypnout na stránce Předvolby nebo Nastavení ve vašem webovém prohlížeči.

Vaše práva na ochranu osobních dat podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste občanem země patřící do Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. Společnost Austin Powder si klade za cíl podniknout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, změnit, odstranit nebo omezit používání vašich osobních údajů.

Pokud si přejete získat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme, a chcete-li, aby byly vaše osobní údaje odstraněny z naší databáze, kontaktujte nás prosím.

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

 • Právo na přístup k informacím, které o vás máme, k jejich aktualizaci nebo odstranění. Kdykoli je to možné, můžete přistoupit ke svým osobním údajům, aktualizovat je nebo požádat o jejich vymazání přímo v nastavení účtu. Pokud tyto kroky nejste schopni provést sami, kontaktujte nás, abychom vám pomohli.
 • Právo na opravu. Máte právo na opravu vašich informací, pokud jsou tyto informace nepřesné nebo neúplné.
 • Právo vznést námitky. Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů naší společností.
 • Právo na omezení. Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů. Máte právo dostat přehled informací, které o vás uchováváme, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.
 • Právo na odvolání souhlasu. V případech, kdy společnost Austin Powder využívá tohoto souhlasu při zpracováním vašich osobních údajů máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o ověření totožnosti předtím, než na tyto požadavky zareagujeme.

Máte právo podat stížnost na shromažďování a používání vašich osobních údajů u úřadu na ochranu údajů. Máte-li další dotazy, kontaktujte prosím místní úřad na ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Poskytovatelé Služby

K usnadnění naší Služby, poskytnutí Služby naším jménem, vykonávání dalších souvisejících služeb nebo při analýze využívání Služby můžeme využít třetí strany (společnosti či jednotlivce) – „poskytovatele Služby“.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů v našem zastoupení a jsou povinny tyto údaje nezveřejňovat a nepoužívat k žádnému jinému účelu.

Analýzy

Poskytovatele Služby v podobě třetí strany můžeme využít k monitorování a analýze v rámci používání naší Služby.

 • Google Analytics

Služba Google Analytics je služba pro analýzu webových stránek poskytovaná společností Google, která sleduje a hlásí návštěvnost webových stránek. Google používá shromážděná data ke sledování a monitorování používání naší Služby. Tato data jsou sdílena s ostatními službami Google. Google může použít shromážděná data za účelem uvedení těchto údajů do určitého kontextu a k personalizaci reklam v rámci vlastní reklamní sítě.

Chcete-li zpřístupnění své aktivity v rámci Služby službě Google Analytics zrušit, nainstalujte si doplněk prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics. Doplněk zabraňuje JavaScriptu služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) sdílet informace se službou Google Analytics o aktivitě návštěv.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce Ochrana soukromí a smluvní podmínky Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány naší společností. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na jejich webové stránky. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů všech stránek, které navštívíte.

Co se týče obsahu, zásad ochrany osobních údajů nebo postupu třetích stran a služeb, nemáme nad nimi žádnou kontrolu a nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost.

Soukromí dětí

Naše Služba není určena pro osoby mladší 18 let („Děti“).

Vědomě neshromažďujeme osobní informace týkající se osob mladších 18 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje, kontaktujte nás prosím. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. O těchto změnách vás budeme informovat umístěním nových Zásad ochrany osobních údajů na tuto stránku.

Dáme vám vědět prostřednictvím e-mailu nebo zřetelného oznámení v naší Službě dříve, než tato změna vstoupí v platnost a dojde k aktualizaci „data účinnosti“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali a sledovali změny. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy k Zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte nás:

 • Navštivte stránky na našem webu: https://austinpowder.com/unitedstates/contact/
 • Zatelefonujte nám: +1 (216) 464-2400
 • Napište nám na adresu: 25800 Science Park Dr., Cleveland, OH 44122, USA

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky.

Cancel
logo_white

Náš web využívá cookies.