Search Icon one-austin
Globe Icon Czech Republic Select Icon

Zvolte si svou lokalitu

Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu.

Czech Select a Language

Bezpečnost je naší největší prioritou.

Je to osobní, vyžaduje to závazek a není to vždy jednoduché, ale každý člověk který pracuje v AUSTIN POWDER, ví, že to jinak nejde.

Workers posing with trucks in the background
Cancel

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

 • Vedení Skupiny společností Austin Detonator podporuje tyto politiky, které jsou závazné pro všechny zaměstnance Skupiny společností Austin Detonator.
 • Udržujeme, rozvíjíme a soustavně zlepšujeme integrovaný systém řízení.
 • Bezpečně a kvalitně vyrábíme výrobky a poskytujeme služby v souladu s předpisy a s ohledem na zdraví zaměstnanců a životní prostředí.
 • Nasloucháme zainteresovaným stranám i sobě navzájem.

POLITIKA BEZPEČNOSTI PRÁCE, OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

 • Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.
 • Dodržujeme legislativní i korporátní předpisy a podílíme se na jejich tvorbě.
 • Soustavně vyhledáváme a vyhodnocujeme rizika v pracovních procesech a přijímáme opatření k jejich odstranění.
 • Vždy upřednostňujeme technologie a investice na vyšším stupni bezpečnosti, která je prioritním parametrem při jejich posuzování.
 • Každý zaměstnanec má morální odpovědnost za okamžité oznámení provozní situace, která může vést ke vzniku nebezpečného stavu a zároveň má právo při vzniku nebezpečného stavu provoz přerušit.
 • Vytváříme podmínky pro aktivní přístup zaměstnanců ke zvyšování bezpečnosti.
 • Pravidelně ověřujeme účinnost zavedených bezpečnostních opatření.

POLITIKA KVALITY

 • Aktivně poznáváme a uspokojujeme potřeby našich zákazníků, podporujeme inovace a garantujeme dohodnuté parametry.
 • Společně děláme správné věci, správně, jednou a včas.

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

 • Dodržujeme legislativní požadavky v oblasti životního prostředí.
 • Prevencí a soustavnou analýzou dopadů našich činností na životní prostředí předcházíme haváriím a přijímáme opatření k jejich eliminaci.
 • Upřednostňujeme energeticky úspornější technologie a investice šetrnější k životnímu prostředí.

V Austin Powder si uvědomujeme, že každý den je jiný a přináší nové okolnosti a úkoly.

Abychom splnili naše poslání, dáváme našim zaměstnancům unikátní nejmodernější trénink, který vytváří pocit odpovědnosti za sebe a sebe navzájem a zmocňuje je k tomu, aby zastavili jakoukoli činnost, kterou považují za nebezpečnou. A stejně důležité je, že jsou podporováni naší firemní kulturou, abychom mohli dělat správná bezpečná rozhodnutí ve všech úkolech, které dělají … bez ohledu na to co dělají. V našem podnikání není nic, co by stálo za zranění  nebo úraz jednotlivce.

Vidíme každého člověka ve všech částech našeho podnikání jako cenného člena naší rodiny, kde každý hledá své bratry a sestry.

Náš závazek k bezpečnosti se vyvíjel od doby, kdy jsme začali v roce 1833 nabízet naše trhací práce a služby, včetně požadavků na naše výrobní a skladovací provozovny. Přinášíme stejnou úroveň péče o bezpečí údržbě našeho vozového parku nebo zařízení pod zemí. Naším společným cílem je být uznáván jako nejbezpečnější výrobce a dodavatel a trhací techniky na světě.

Naším bezpečnostním posláním je, aby každý zaměstnanec na konci dne opustil práci a každý den si užil svůj čas se svou rodinou a přáteli doma.

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky.

Cancel
logo_white

Náš web využívá cookies.