Search Icon one-austin
Globe Icon Sweden Select Icon

Välj din plats

Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig.

Swedish Select a Language

Emuline

Tändarkänsligt emulsions-sprängämne som kombinerar Emulex 1 med detonerande cord (12 g/m). Används i konturhål vid både förspräckning och slätsprängning.

Produktdokument

Säkerhetsdatablad
SDB_EMULINE_SE
Öppna nedladdning
Produktinformation Bulletins
PIB_Emuline_ENG_202302_EN
Öppna nedladdning

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.