Search Icon one-austin
Globe Icon Austin Detonator Select Icon

Zvolte si svou lokalitu

Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu.

Czech Select a Language

Z historie Austinu

Tradiční výrobce důlních rozbušek již od roku 1953

Společnost AUSTIN DETONATOR (také "AUSTIN" nebo "AD") je součástí korporace AUSTIN POWDER, Cleveland, Ohio, USA a zahájila svou činnost 1. ledna 1999 odkoupením výroby rozbušek bývalé Zbrojovky Vsetín. AUSTIN je tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponuje významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. Počátek výroby se datuje do roku 1953, kdy byla na Vsetíně vyrobena první důlní rozbuška.

 • Zahájení výstavby závodu

  V září roku 1936 byla zahájena výstavba III. závodu Zbrojovky Brno na Vsetíně a to vybudováním tzv. muničky - současných prostor Austinu.

  1936

 • Uvedení pyrovýroby do provozu

  9. listopadu 1937 byly dílny vsetínské muničky uvedeny do provozu. Uplynul tak pouze 1 rok od zahájení výstavby závodu v hůře dostupném terénu dvou horských údolí.

  1937

 • Zahájen vývoj důlních rozbušek

  Zahájen vývoj důlních rozbušek, který navázal na výrobu vojenských rozbušek a zápalek.

  1948

 • Důlní rozbušky poprvé ve výrobním plánu

  Elektrické rozbušky se poprvé objevily ve výrobním plánu Zbrojovky Vsetín. V tom roce vyrobené rozbušky však zatím nebyly určeny pro prodej.

  1953

 • Rozbušky řady DEM-ZB

  Je vyvinuta elektrická rozbuška řady DEM-ZB čili důlně bezpečná rozbuška zajišťující bezpečnost trhacích prací ve výbušném prostředí, zejména při hlubinné těžbě uhlí.

  1966

 • Antistatické těsnění

  U všech typů rozbušek je již používáno antistatické těsnění.

  1970

 • Maximální produkce

  Množství vyráběných elektrických rozbušek dosahuje maxima, a to 66 miliónů kusů.

  1985

 • Zánik technologie výroby pilulí Schaffler

  Je zakoupena technologie Nitro Nobel na výrobu elektrických pilulí a od podzimu toho roku nabíhá výroba, která postupně do dvou let vytlačí původní výrobu pilulí typu Schaffler.

  1988

 • První kontakt s Austin Powder Company

  Jsou dodány první rozbušky Coal Mine do USA pro budoucího vlastníka, firmu Austin Powder Company (APC).

  1991

 • Začátek spolupráce s APC

  Začíná významná spolupráce s Austin Powder Company a na základě požadavků APC jsou v krátké době vyvinuty nové výrobky v oblasti elektrických a neelektrických rozbušek. Je zahájena výroba a prodej nového sortimentu neelektrických rozbušek.

  1993

 • Založení Austin Detonator s.r.o.

  Americká společnost Austin Powder odkoupila výrobu důlních rozbušek společnosti Zbrojovka Vsetín - Indet a k 1. lednu 1999 se začíná psát historie společnosti Austin Detonator.

  1999

 • Zavedení programu Oil*Star (OSD)

  Rozšíření sortimentu o speciální elektrické rozbušky Oil*Star (OSD) určené k těžbě ropy a zemního plynu.

  2003

 • Odkup výroby firmy Schaffler

  Austin Detonator odkoupil od firmy Schaffler všechna aktiva týkající se výroby a distribuce důlních rozbušek a pomůcek pro trhací práce.

  2005

 • Zahájení výroby E*STAR rozbušek

  Spuštěna výroba elektronických rozbušek E*STAR.

  2008

 • Start výroby vlastní detonační trubičky

  Zahájena výroba vlastní detonační trubičky (shock tube) neelektrických rozbušek v dceřiné společnosti Austin Detonator Assembly (ADA).

  2009

 • Sestava neelektrických rozbušek v ADA na obj. 58

  Spuštěna sestava neelektrických rozbušek ve firmě Austin Detonator Assembly (ADA) na objektu 58.

  2010

 • První robotická smyčkovačka

  Do provozu uveden nový robotický automat ROS-1 na výrobu smyček přívodních vodičů elektrických rozbušek.

  2011

 • První robotická sestava neelektrických rozbušek

  Výstavbou nového výrobního objektu byly rozšířeny kapacity výroby neelektrických rozbušek a úspěšně spuštěna první plně automatická robotizovaná linka NELA na jejich sestavu. 

  2012

 • Den pootevřených dveří

  V září byl uspořádán Den pootevřených dveří pro současné a bývalé zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

  2013

 • Nová laborační linka

  V údolí Ráztoka byla slavnostně zahájena sériová výroba na nové laborační lince.

  2014

 • Výbuchová komora

  Pořízena sofistikovaná výbuchová komora určená k výzkumu, vývoji a zkoušení nových typů výbušnin výbuchem.

  2015

 • Férový zaměstnavatel

  1. místo v soutěži Férový zaměstnavatel aneb Genderově orientovaná instituce v kategorii velkých firem.

  Zásadní navýšení výrobní kapacity v oblasti laborace rozbušek a výroby neelektrických rozbušek.

  2016

 • Spuštění druhé Shock Tube linky

  Spuštění druhé linky na výrobu vlastní detonační tubičky znamená zdvojnásobení její výrobní kapacity.
  Příprava a realizace projektu trvala více než dva roky a celková investice přesáhla 100 miliónů korun.

  2017

 • Čtvrtá robotická sestava neelektrických rozbušek

  Uvedení do provozu již čtvrté plně automatizované robotické linky NELA IV na sestavu neelektrických rozbušek.

  První dodávka sestavy neelektrických rozbušek do Mongolska.

  2018

 • Vznik lokálního R&D týmu k vývoji systému E*STAR

  Rozhodnuto o vytvoření vsetínského vývojového týmu spolupodílejícího se na vývoji elektronické rozbušky a celého systému E*STAR.

  Zprovoznění dosud nejsložitější robotické linky v Austinu. Linka ELF I zajišťuje výrobu elektrického palníku pro rozbušky OSD (těžba ropy a plynu). Jejím přínosem je výrazné snížení svalové zátěže a zvýšení produkčních kapacit.

  2019

 • Druhá robotická linka ELF II - OSD palníky

  Další navýšení kapacit automatické výroby elektrického palníku pro OSD rozbušky pořízením robotické linky ELF II.

  Vyvinutí prototypu zařízení pro automatizované odprášení zpožďovacích složí. Jeho uvedením do provozu se opět významně sníží svalová zátěž.

  2020

 • >60% zpožď. složí bez obsahu sledovaných kovů

  Již více než 60 % zpožďovacích složí, bylo vyrobeno bez obsahu sledovaných těžkých kovů.

  Certifikace lokálního servisního střediska pro opravy elektronických zařízení systému E*STAR.

  Úspěšné završení vývoje přístroje Logger 2 v jazyce C pro programování elektronických zařízení E*STAR.

  Výstavba nového objektu pro sestavu elektronických rozbušek E*STAR umožňující instalace nových technologií v budoucnu a významné navýšení kapacit pro následující období.

  Uvedení nového produktu E*STAR Tunnel na trh. Výrobek přináší významné snížení obsahu plastů v rubanině.

  2021

 • První linka na automatickou sestavu E*STAR

  Převzetí první linky na automatickou sestavu elektronických rozbušek E*STAR. Dosud nejkomplexnější výrobní linka v Austinu kapacitně nahrazuje 2 mechanické linky sestavy. Zároveň byla specifikována druhá linka, která bude dodána v r. 2023.

  Další významné posílení lokální týmu vývoje elektronické rozbušky/systému E*STAR a převzetí několika významných projektů AP.

  2022

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky.

Cancel
logo_white

Náš web využívá cookies.

Více informací