Search Icon one-austin
Globe Icon Austin Detonator Select Icon

Zvolte si svou lokalitu

Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu.

Czech Select a Language

Bezpečnost

Jsme přesvědčeni, že se můžeme vyvarovat pracovních úrazů a nemocí z povolání. Proto zavádíme takové technologie a pracovní postupy, které zajišťují zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví jak našich zaměstnanců, tak dodavatelů.

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI + PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

 • Politika integrovaného systému řízení
 • Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou
 • Dodržujeme legislativní i korporátní předpisy a podílíme se na jejich tvorbě
 • Soustavně vyhledáváme a vyhodnocujeme rizika v pracovních procesech a přijímáme opatření k jejich odstranění
 • Vždy upřednostňujeme technologie a investice na vyšším stupni bezpečnosti, která je prioritním parametrem při jejich posuzování
 • Každý zaměstnanec má morální odpovědnost za okamžité oznámení provozní situace, která může vést ke vzniku nebezpečného stavu a zároveň má právo při vzniku nebezpečného stavu provoz přerušit
 • Vytváříme podmínky pro aktivní přístup zaměstnanců ke zvyšování bezpečnosti
 • Pravidelně ověřujeme účinnost zavedených bezpečnostních opatření

SHES – Safety, Health and Environmental System

Safety, Health, Environmental and Security (Bezpečnost, ochrana zdraví, životního prostředí, osob a majetku).

Systém managementu SHES je interním souborem norem a procesů Austin Powder.

Od roku 2013 je náš systém řízení bezpečnosti certifikován dle mezinárodních norem. Nejprve šlo o normu ČSN OHSAS 18001:2008 a od roku 2019 jsme recertifikovali systém řízení bezpečnosti dle normy ČSN ISO 45001:2018.

BOS – Základy bezpečnosti

The Basis of Safety (Základy bezpečnosti). BOS Manual obsahuje základní bezpečnostní zásady a principy řešící:

 • rizika při práci s výbušninami
 • prevenci nehod
 • minimalizaci případných následků.

POŽÁRNÍ OCHRANA

Austin Detonator s.r.o. provozuje na svých pracovištích z hlediska požární ochrany činnosti bez zvýšeného a se zvýšeným požárním nebezpečím. Ochrana života a zdraví zaměstnanců před požáry je prvořadou prioritou společnosti.

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky.

Cancel
logo_white

Náš web využívá cookies.

Více informací