Search Icon one-austin
Globe Icon Austin Detonator Select Icon

Zvolte si svou lokalitu

Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu.

Czech Select a Language

Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou

Naším cílem je maximální prevence nehod a neobvyklých událostí. Všichni naši zaměstnanci musí pracovat, myslet a jednat bezpečně a přijmout svou odpovědnost za bezpečnost.

Safety glasses and hard hat
Cancel

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

  • Vedení Skupiny společností Austin Detonator podporuje tyto politiky, které jsou závazné pro všechny zaměstnance Skupiny společností Austin Detonator.
  • Udržujeme, rozvíjíme a soustavně zlepšujeme integrovaný systém řízení.
  • Bezpečně a kvalitně vyrábíme výrobky a poskytujeme služby v souladu s předpisy a s ohledem na zdraví zaměstnanců a životní prostředí.
  • Nasloucháme zainteresovaným stranám i sobě navzájem.

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky.

Cancel
logo_white

Náš web využívá cookies.

Více informací